+46 70 6381070 +48 12 6586666 06 225 441 58 +43 2236 318131
  • EVtun PL
  • Aktualizacja Accelev Wi-Fi w celu rozwiązania problemu stabilności Wi-Fi z niektórymi routerami
Aktualizacja Accelev Wi-Fi w celu rozwiązania problemu stabilności Wi-Fi z niektórymi routerami

Aktualizacja modułu WiFi (v1.07)

Proces aktualizacji:

1. Upewnij się, że ładowarka jest podłączona do routera, a sygnał jest silny.
2. Laptop, z którego będzie przeprowadzana aktualizacja, musi być podłączony do tego samego routera
3. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adres http://fa700235.local/ (użyj numeru seryjnego ładowarki)
4. Jeśli router nie obsługuje nazw, należy użyć adresu IP ładowarki (np. http://192.10.10.168)
5. Wybierz plik WiFiScan.ino.bin i naciśnij przycisk Aktualizuj.
5. Poczekaj, aż aktualizacja zostanie zakończona

Proces aktualizacji